Haber Detay

EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-METAL) Projesi Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) yaklaşımına yönelik çalışmalar yürütülmekte olup; 2010/75/EU sayılı Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 1. ve 2. bölümleriyle yeniden düzenlenen EKÖK Direktifinin (IPPC-2008/01/EC) Uyumlaştırma Çalışmaları yapılmaktadır. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü yasal yetkileri çerçevesinde, Karabük Üniversitesi ve Bakanlık ekipleriyle beyan ve bildirimler kontrol edilmiş, olumlu ve verimli bir ziyaret gerçekleşmiştir.

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.