HİZMET DETAY

İzin ve Lisans Hizmetleri

İzin ve Lisans Hizmetleri

       Çevre Danışmanlığı Hizmeti kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir. 

•Tesislere Ait Çevre İzini İçin Gerekli Olan Muafiyet Yazılarının Alınması,  
•Tesislere Ait Uygunluk Yazılarının Alınması.  
•İş Akım Şeması ve Proses Özetinin Hazırlanması.  
•Tesislere Ait Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması.  
•Tesislere Ait Çevre İzin ve Lisanslarının Alınması.  
•Emisyon İzin Belgesinin Alınması.  
•Atık Su Deşarj Ön İzin/İzin Belgesinin Alınması.  
•Gürültü Kontrol İzin Belgesinin Alınması.  
•Tehlikeli Atıklar ile İlgili Lisansların Alınması.  
•Ambalaj Atıkları ile İlgili Lisansların Alınması.  
•Düzenli Depolama Lisanslarının Alınması. 
•Tıbbi Atık Sterilizasyonu ile İlgili Lisansların Alınması. 

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.