HİZMET DETAY

Atık Yönetimi

Atık Yönetimi

Firmamız, atıkların oluşumundan Bertarafına kadar geçen süreçte çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kontrol altında tutulması için gerekli olan atık yönetimi hizmetini vermektedir. 

Bu kapsamda;  
•Atık miktarını kaynağında en az düzeye indirmek,  
•Atıkların zararlı etkileri en az düzeye indirecek atık yönetimini sağlamak,  
•Üretilen atıklarla ilgili envanter kayıtları tutulmasını sağlamak,  
•Üretilen atıklara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak,  
•Çevre Takvimin de belirtilen zaman dilimlerin de ilgili atıklarla ilgili beyanların yapmak,  
•Atıkların yönetmeliğe uygun olarak geçici depolanmasını sağlamak, 
•Geri kazanımı / geri dönüşümü mümkün olan atıkların ekonomiye tekrar kazandırılması sağlamak,  
•Geri kazanım / geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların nihai Bertarafını sağlamak, hizmetleri verilmektedir. 

 

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.