HİZMET DETAY

ÇED Yönetmeliği

ÇED Yönetmeliği

ÇED Yönetmeliği;  
Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetlerin, ÇED RAPORU hazırlatarak ÇED OLUMLU Belgesi, Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetlerin ise, Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR Belgesi, alma zorunluluğu bulunmaktadır. ÇED YÖNETMELİĞİ'NE TABİ OLDUĞU HALDE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN FAALİYET SAHİPLERİ NE GİBİ YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞABİLİR?

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 10. Maddesinde;
 Gerçekleştirmeyi plânladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

Yine aynı kanunun 20. maddesi (e) bendinde;
 "Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür." hükümleri yer almaktadır. ÇED Yönetmeliği'ne tabi oldukları halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyetler ilgili Valilikçe süre verilmeksizin durdurulur.

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.