HİZMET DETAY

ÇED Hizmetleri

ÇED Hizmetleri

Ülkemizde ÇED Yönetmeliği 7 Şubat 1993'te yayımlanmıştır ve o tarihten itibaren önemli çevresel etkileri olabilecek yatırım projelerine uygulanacak kanuni bir prosedür olarak yürürlüktedir. Bu  yönetmelik 25.11.2014 Tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak revize edilmiştir. Yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek‐1 ve Ek‐2 Listelerinde yer alan faaliyetlerden; gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesin de ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolün de sürdürülecek çalışmaları kapsar. 

E-Bülten Kayıt

Firmamızdan haberder olmak için bültene kayıt olabilirsiniz.